மானாமதுரை ஸ்ரீ மஹா பஞ்சமுக ப்ரத்யங்கிரா தேவி கோவிலில் பௌர்ணமி -தங்கக் கவசம்

ஸ்ரீ உத்தண்ட வேலாயுத சுவாமி & ஸ்ரீ கொங்கணச்சித்தர்க்கு அன்னதர்மம் அன்புடன் உலக மக்கள் அனைவரும் ஆனந்தமாய் வாழ வேண்டி பொன் ஊதிமாமலை,ஊதியூர் (காங்கயம் -தாராபுரம் செல்லும் வழி) ஸ்ரீஉத்தண்ட வேலாயுத சுவாமி .கோவிலில் அமைந்து உள்ள ஸ்ரீஉச்சி பிள்ளையார் ,ஸ்ரீஉத்தண்ட வேலாயுதசுவாமி, ஸ்ரீ கொங்கணச்சித்தர்க்கு,ஸ்ரீ செட்டிதம்புரான் சித்தர்க்கு,மற்றும் ஸ்ரீமலை கன்னிமார்க்கு 02.09.2017 ஆவணி மாதம் (26) சனி கிழமை உத்திராட நட்சத்திர தினத்தன்று காலை 9.30 மணிக்கு மேல் பூஜை அபிஷகம்,ஆராதனை அன்னதானம் நடைபெறுவதால் அனைவரும் கலந்து கொண்டுஸ்ரீஉத்தண்ட வேலாயுதசுவாமி,திருவருள் ஆசிர்வாதம் மற்றும் ஸ்ரீகொங்கணச்சித்தர் திருவருள் ,ஆசிர்வாதம் பெற்று செல்லுமாறு மானாமதுரை ஸ்ரீ மஹா பஞ்சமுக ப்ரத்யங்கிரா தேவியின் ஸாக்த மடாலயத்தின் சுவாமிஜி - மாதாஜி அன்புடன் அழைகின்றார்கள். மேலும் தகவல்கள்களுக்கு ஸ்ரீ மஹா பஞ்சமுக ப்ரத்யங்கிரா தேவியின் ஸாக்த மடாலயம், பஞ்சபூதேஸ்வரம் ,வேதியரேந்தல் விளக்கு, மானாமதுரை-630606 சிவகங்கை மாவட்டம் திரு .அண்ணாமலை cell :9442559844, 98428 58236

அன்புடன் உலக மக்கள் அனைவரும் ஆனந்தமாய் வாழ வேண்டி பொன் ஊதிமாமலை,ஊதியூர் (காங்கயம் -தாராபுரம் செல்லும் வழி) ஸ்ரீஉத்தண்ட வேலாயுத சுவாமி .கோவிலில் அமைந்து உள்ள ஸ்ரீஉச்சி பிள்ளையார் ,ஸ்ரீஉத்தண்ட வேலாயுதசுவாமி, ஸ்ரீ கொங்கணச்சித்தர்க்கு,ஸ்ரீ செட்டிதம்புரான் சித்தர்க்கு,மற்றும் ஸ்ரீமலை கன்னிமார்க்கு 06.08.2017 ஆடி மாதம் (26) ஞாயிற்றுகிழமை உத்திராட நட்சத்திர தினத்தன்று காலை 9.30 மணிக்கு மேல் பூஜை அபிஷகம்,ஆராதனை அன்னதானம் நடைபெறுவதால் அனைவரும் கலந்து கொண்டுஸ்ரீஉத்தண்ட வேலாயுதசுவாமி,திருவருள் ஆசிர்வாதம் மற்றும் ஸ்ரீகொங்கணச்சித்தர் திருவருள் ,ஆசிர்வாதம் பெற்று செல்லுமாறு மானாமதுரை ஸ்ரீ மஹா பஞ்சமுக ப்ரத்யங்கிரா தேவியின் ஸாக்த மடாலயத்தின் சுவாமிஜி - மாதாஜி அன்புடன் அழைகின்றார்கள். மேலும் தகவல்கள்களுக்கு ஸ்ரீ மஹா பஞ்சமுக ப்ரத்யங்கிரா தேவியின் ஸாக்த மடாலயம், பஞ்சபூதேஸ்வரம் ,வேதியரேந்தல் விளக்கு, மானாமதுரை-630606 சிவகங்கை மாவட்டம் திரு .அண்ணாமலை cell :9442559844, 98428 58236

Sunday, July 19, 2015

ஸ்ரீ சூக்த மகாலட்சுமி நாமங்கள்


ஸ்ரீ சூக்த மகாலட்சுமி நாமங்கள் 

அன்புடன் உலக மக்கள் அனைவரும் ஆனந்தமாய் வாழ வேண்டும் 
பலன்: அனைத்து வகையான செல்வங்களும் கிட்டும் ,மிகுந்த பலன் பெற வெள்ளி கிழமை அவசியம் படிக்க வேண்டிய து.

ஓம் ஹிரண்ய நமோ நம :
ஓம் ஹிரிண்யை நமோ நம :
ஓம் ஸ்வர்ணஸ் ரஜே நமோ நம :
ஓம் ரஜதரஜ நமோ நம :
ஓம் சந்த்ராயை நமோ நம :
ஓம் ஹிரண மய்யை நமோ நம :
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நமோ நம :
ஓம் அநப காமின்யை நமோ நம :
ஓம் அஷ்வ பூர்வாயை நமோ நம :
ஓம் ரத மத்யாயை நமோ நம :-----------------------------------10

ஓம் ஹஸ்தி நாத ப்ரபோதின்யை நமோ நம :
ஓம் ஸ்ரீயை நமோ நம :
ஓம் மாயை நமோ நம :
ஓம் தேவ்யை நமோ நம :
ஓம் காயாயை நமோ நம :
ஓம் ஷோஸ்மிதாயை நமோ நம :
ஓம் ஹிரண்யப் பிரகாராயை நமோ நம :
ஓம் ஆர்த்ராயை நமோ நம :
ஓம் ஜ்வலந்த்யை நமோ நம :
ஓம் த்ருப்தாயை நமோ நம :-----------------------------------20

ஓம் தர்ப பயந்த்யை நமோ நம :
ஓம் பத்ம வர்ணாயை நமோ நம :
ஓம் பத்மே ஸ்திதாயை நமோ நம :
ஓம் சந்திராயை நமோ நம :
ஓம் ப்ரபாஸாயை நமோ நம :
ஓம் யஸஸாயை நமோ நம :
ஓம் ஜ்வலந்தி யை நமோ நம :
ஓம் தேவஜீஷ்டாயை நமோ நம :
ஓம் உதாராயை நமோ நம :
ஓம் தாயை நமோ நம : ---------------------------------------30

ஓம் பத்ம நேம்பை நமோ நம : 
ஓம் ஆதித்ய வர்ணாயை நமோ நம:
ஓம் கீர்த்யை நமோ நம :
ஓம் ருத்தியை நமோ நம :
ஓம் கந்தத் வாராயை நமோ நம :
ஓம் துராதர்ஷாயை நமோ நம :
ஓம் நித்ய புஷ்டாயை நமோ நம :
ஓம் கரீஷிண்யை நமோ நம :
ஓம் ஈஸ்வர்யை நமோ நம :
ஓம் மநஸ காமாயை நமோ நம :------------------40

ஓம் வாச ஆகூத்யை நமோ நம :
ஓம் ஸத்யாயை நமோ நம :
ஓம் பசூநாம் ரூபாயை நமோ நம :
ஓம் அந்நஸ்ய யஸஸே நமோ நம :
ஓம் மாத்ரே நமோ நம:
ஓம் புஷ்மமாலின்யை நமோ நம :
ஓம் புஷ்கரிண்யை நமோ நம :
ஓம் யஷ்டயே நமோ நம :
ஓம் பிங்களாயை நமோ நம :
ஓம் துஷ்டயே நமோ நம :---------------------------50


ஓம் ஸ்வர்ணாயை நமோ நம :
ஓம் ஹேம மாலின்யை நமோ நம :
ஓம் ஸுர்யாயை நமோ நம :
ஓம் ஸ்ரீ மஹா லஷ்ம்யை நமோ நம :---------------54

வறுமை நீங்கி ,செல்வ வளம் பெற்று ஆனந்தமாக வாழ மஹா லக்ஷ்மியின் இந்த நாமங்களை கொண்டு வழி பட நன்று .


No comments:

Post a Comment